Informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb.

Název organizace Základní škola speciální a Praktická škola Černovice
Kontaktní adresa, telefon, fax, e-mail

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice, Dobešovská 1, 394 94 Černovice,

tel:565 427 111, fax: 565 427 198,

e-mail: info@zss-cernovice.cz

datová schránka: w3y2wp

Identifikační číslo organizace (IČ) 70842612
Daňové identifikační číslo (DIČ) není plátcem DPH
Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

Zřizovací listina schválena usnesením zastupitelstva Kraje Vysočina č. 058/06/01/ZK ze dne 20. 11. 2001 ve znění pozdějších změn a doplnění.

viz. www. stránky zřizovatele:

http://extranet.kr-vysocina.cz/rejstrik-organizaci/detail/124

Předmětem činnosti organizace je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a příslušnými prováděcími předpisy, vždy ve znění pozdějších změn a doplnění.

Organizační schéma školy

organizační schéma školy

Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok

viz. www. stránky zřizovatele:

http://extranet.kr-vysocina.cz/rejstrik-organizaci/detail/124

a www. stránky školy:

http://www.zss-cernovice.cz/dokumenty-skoly/

Místo a způsob, jak získat příslušné informace

písemně: Základní škola speciální a Praktická škola Černovice, Dobešovská 1, 394 94 Černovice
telefonicky:  565 427 111,  v pracovní dny 8:00 - 15:00 hod.

e-mailem: info@zss-cernovice.cz

Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

podatelna Základní škola speciální a Praktická škola Černovice, Dobešovská 1, 394 94 Černovice

v pracovní dny 8:00 - 15:00 hod.
e-mail: info@zss-cernovice.cz

datová schránka: w3y2wp

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech

do 15 dnů od doručení zamítavého rozhodnutí nebo do 15 dnů od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti, může žadatel podat rozklad na Krajský úřad kraje Vysočina, o němž rozhodne KÚ ve lhůtě do 15 dnů od předložení rozkladu povinným subjektem; pokud v této lhůtě nerozhodne, považuje se odvolání za zamítnuté. Proti tomuto zamítavému rozhodnutí se nelze odvolat; je však přezkoumatelné soudem.
Rozklad se podává písemně na adresu:

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice, Dobešovská 1, 394 94 Černovice

Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací

Zprávy o činnosti a hospodaření jsou zveřejněny na www stránkách školy:

http://www.zss-cernovice.cz/dokumenty-skoly/

Výroční zpráva podle zák. 106/1999 Sb.

www. stránky školy:

http://www.zss-cernovice.cz/dokumenty-skoly/

Přidáno 5. 8. 2015, autor: J4W Admin

loader Načítám...

 

 

NAŠI SPONZOŘI

 

 

                                                         

​