Logo školy

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice

Motto školy:Ve škole se nejenom učíme,
ale žijeme. Učení ve škole je život.

Přípravný stupeň

Do třídy přípravného stupně základní školy speciální lze zařadit dítě od školního roku, v němž dosáhne 5 let věku, do zahájení povinné školní docházky a to i v průběhu školního roku. Vzdělávání v přípravném stupni trvá nejvýše 3 školní roky.

V přípravném stupni ZŠ speciální jsou vzdělávány děti se středně těžkým, těžkým mentálním postižením, s postižením více vadami a autismem. Prioritou je zabezpečení komplexní péče o tyto děti. Výchovně vzdělávací nabídka je obohacena o speciálně pedagogickou péči:

  • Psychopedická péče
  • Somatopedická péče
  • Logopedická péče
  • Péče o děti s poruchou autistického spektra
  • Podpůrné a stimulační metody, alternativní terapie
  • Augmentativní a alternativní systém komunikace

 

Režim dne

8:00 – 8:10 příchod dětí do školy
ranní chvilka
8:10 – 9:30 I. dopolední blok – práce dle IVVP
individuální práce
zájmové hry
individuální sppg péče
9:30 – 10:10 svačina
hygiena
relaxace
10:10 – 11:45 II. dopolední blok – práce dle IVVP
řízené individuální a skupinové činnosti
individuální stimulace a podpůrné metody
pohybové aktivity
relaxační činnosti
odchod na oddělení DÚSP

 

Učební plán

OBLAST HODNOCENÍ PŘEDMĚTY VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
ŠVP
HODINY/
TÝDEN
VĚDOMOSTI A ŘEČ

Rozumová výchova

Smyslová výchova

ILP

Dítě a jeho tělo

Dítě a jeho psychika

Dítě a ten druhý

Dítě a společnost

Dítě a svět

8

(4, 3, 1)

MOTORIKA

Zdravotní tělesná výchova

Pracovní výchova

Rehabilitace

Dítě a jeho tělo

Dítě a ten druhý

Dítě a společnost

Dítě a svět

7

(4, 2, 1)

ESTETIKA

Hudebně pohybová výchova

Výtvarná výchova

Dítě a ten druhý

Dítě a společnost

5

(3, 2)

SOBĚSTAČNOST A SEBEOBSLUHA Průběžně ve všech činnostech

Dítě a jeho tělo

Dítě a svět

 

 

Týdenní program

DEN HODINY
8:00 – 9:30
I. dopolední blok
9:30 – 10:10 10:10 – 11.45
II. dopolední blok
PONDĚLÍ příchod do školy, ranní chvilka, práce dle IVVP, individuální práce, řízené činnosti, zájmové hry, hudebně pohybové chvilky, individuální sppg péče Svačina, hygiena, relaxace práce dle IVVP – řízené individuální a skupinové činnosti, individuální stimulace a podpůrné metody; pohybové aktivity; relaxační činnosti; odchod ze školy
ÚTERÝ příchod do školy, ranní chvilka, práce dle IVVP, individuální práce, řízené činnosti, zájmové hry, hudebně pohybové chvilky, individuální sppg péče Svačina, hygiena, relaxace práce dle IVVP – řízené individuální a skupinové činnosti, individuální stimulace a podpůrné metody; pohybové aktivity; relaxační činnosti; odchod ze školy
STŘEDA příchod do školy, ranní chvilka, práce dle IVVP, individuální práce, řízené činnosti, zájmové hry, hudebně pohybové chvilky, individuální sppg péče Svačina, hygiena, relaxace práce dle IVVP – řízené individuální a skupinové činnosti, individuální stimulace a podpůrné metody; pohybové aktivity; relaxační činnosti; odchod ze školy
ČTVRTEK příchod do školy, ranní chvilka, práce dle IVVP, individuální práce, řízené činnosti, zájmové hry, hudebně pohybové chvilky, individuální sppg péče Svačina, hygiena, relaxace práce dle IVVP – řízené individuální a skupinové činnosti, individuální stimulace a podpůrné metody; pohybové aktivity; relaxační činnosti; odchod ze školy
PÁTEK příchod do školy, ranní chvilka, práce dle IVVP, individuální práce, řízené činnosti, zájmové hry, hudebně pohybové chvilky, individuální sppg péče Svačina, hygiena, relaxace práce dle IVVP – řízené individuální a skupinové činnosti, individuální stimulace a podpůrné metody, pohybové aktivity; relaxační činnosti; odchod ze školy

Přidáno 4. 8. 2015, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kalendář
loader Načítám...

 

 

NAŠI SPONZOŘI

 

                                                                                 

                                                           Získali jsme certifikát supervidovaného pracoviště Snoezelen-MSE

​                                                                                         

                                                        Získali jsme certifikát "Pracoviště bazální stimulace"         

                                                                                                                

    

 

TOPlist