Organizace školního roku

Organizace školního roku 2023/2024

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2023.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.

Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne v ve středu 3. ledna 2024.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

Jarní prázdniny jsou stanoveny od 12. 2. do 18. 2.2024 /okres Pelhřimov/

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024.  
 

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.

Hlavní prázdniny trvají od 29. června 2024 do 1. září 2024.

Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

 

Konzultace s třídními učiteli:

  • nejlépe od 7:45 do 7:55 nebo po ukončení vyučování

telefonická domluva na čísle telefonu 565 427 127

V.třída

telefonická domluva na čísle telefonu 565 427 123

III., VI.třída, ŠD

telefonická domluva na čísle telefonu 565 427 117

II.třída

telefonická domluva na čísle telefonu 565 427 128

I.třída

telefonická domluva na čísle telefonu 565 427 183

PrŠI, PrŠ

Konzultační týdny:

  • vždy 3. týden v měsíci září, listopadu, lednu, březnu a květnu v kmenové třídě od 13:00 do 15:00 hodin po předchozí domluvě s třídním učitelem

Stravování ​

  • školní výdejna jídla - informace u p. Lenky Hůlkové  tel. 565 427 148 - taktéž odhlašování obědů - nejpozději do 7:30 příslušného dne
  • možnost dietního stravování - informace podá p. Lenka Hůlková
  • ceny:  oběd 39,- Kč
  • výdej od 11:45 do 12:30

Ubytování :

  • zajišťujeme pouze pro žáky střední školy, ve spolupráci s Domovem mládeže a internátem, Mariálské náměstí 72; informace u zástupkyně ředitele školy na tel.565 427148, mob.: 605 595 004

 

 

Omlouvání nepřítomnosti

Nepřítomnost žáků omlouvají rodiče /zákonní zástupci / ústně, telefonicky nebo písemně do 3 dnů. 

Nepřítomnost žáka na vyučování delší než pět pracovních dnů oznámí zákonný zástupce žáka předem zástupci ředitele školy.


Úrazy žáka

Žáci jsou pojištěni proti úrazu. Každý úraz či poranění je třeba okamžitě hlásit vyučujícímu nebo třídnímu učiteli.


Ztráty věcí

Žáci školy jsou pojištěni proti ztrátám osobních věcí v šatně a ve třídě školy.
Každou ztrátu je třeba ihned ohlásit, k žádosti o úhradu pojišťovnou je třeba přiložit pokladní blok o koupi věci.


Výchovný poradce

Mgr. Kratochvílová Lenka poskytuje informace rodičům/ zákonným zástupcům po telefonické domluvě na tel. čísle 565 427 148, mob. 605 595 004      

 

Přidáno 4. 8. 2015, autor: J4W Admin

loader Načítám...

 

 

NAŠI SPONZOŘI

 

 

                                                         

​