Prezenční výuka od 12. 4. 2021

V pondělí 12. dubna 2021 zahajujeme opět prezenční výuku. Žáci základní školy speciální ani studenti Praktické školy jednoleté a dvouleté nemusí nosit ochranu dýchacích cest.

Podmínkou prezenční výuky je však podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví preventivní testování na přítomnost viru COVID-19 s negativním výsledkem.

V případě testování žáků škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Bližší informace o testování naleznete zde.

Instruktážní video testu Singclean, které má k dispozici naše škola, můžete shlédnout zde (video testování ve škole – Singclean testy). Testování bude prováděno odběrem z okraje nosu.

  • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem.
  • Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Přidáno 11. 4. 2021, autor: Lenka Kratochvílová