Závěrečné zkoušky 2021

Rozhodnutí ředitele k závěrečným zkouškám 2021.

Rozhodnutí ředitele SOŠ, SOU a ZŠ Třešť,

pracoviště Černovice, Dobešovská 1

 

                                                                                                         rozhodnutí č.2 /Če2/21

                                                                                                              ze dne 8. 3. 2021

 

Závěrečné zkoušky 2021

 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 72 – 76 a s vyhláškou MŠMT ČR č.47/2005 Sb., § 2 a 3 o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou vydávám tyto pokyny k závěrečným zkouškám:

 

1.   Ukončení odborné přípravy a vydání příslušných dokladů

Dne 31. května 2021 vydání vysvědčení za závěrečný ročník a potřebných dokladů k závěrečným zkouškám

 

2.   Termíny konání jednotlivých závěrečných zkoušek

 

21. 6. 2021 bude zahájení praktické zkoušky z odborného výcviku v 8, 00 hodin pro obory:

78-62-C/01 Praktická škola jednoletá

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

 

22. 6. 2021 budou probíhat ústní závěrečné zkoušky od 8,00 do 11,45 hodin pro obory:

78-62-C/01 Praktická škola jednoletá

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

                     

3.  Organizační ukončení ZZ

Dne 22. června 2021 předání vysvědčení o ZZ   

 

4.  Jmenování zkušebních komisí

                     

78-62-C/01 Praktická škola jednoletá

 

Předseda ZK: Mgr. Miroslava Prchalová – zástupkyně ředitelky školy, Základní škola speciální a                Praktická škola Jihlava, Březinova 31, 586 01 Jihlava

Místopředseda ZK: Mgr. Ladislav Mareš – učitel všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů

Členové ZK: Mgr. Zuzana Medková – tříd. učitelka

                       Alena Hůlková – učitelka odborných předmětů

                       Stanislav Valek – učitel odborných předmětů

 

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

 

Předseda ZK: Mgr. Miroslava Prchalová – zástupkyně ředitelky školy, Základní škola speciální a                Praktická škola Jihlava, Březinova 31, 586 01 Jihlava

Místopředseda ZK: Mgr. Zuzana Medková – učitelka všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů

Členové ZK: Mgr. Ladislav Mareš –  třídní učitel

                       Alena Hůlková – učitelka odborných předmětů

                       Stanislav Valek – učitel odborných předmětů

                                                                                                                         Mgr. Ing. Karel Matějů

                                                                                                                                  ředitel školy

 

 

Příloha: Pokyny k zajištění ochrany zdraví na středních školách v průběhu závěrečných zkoušek 2020/2021

Přidáno 15. 3. 2021, autor: František Vránek