Závěrečné zkoušky 2022

Rozhodnutí ředitele SOŠ, SOU a ZŠ Třešť,

pracoviště Černovice, Dobešovská 1

 

                                                                                                         rozhodnutí č.3 /Če2/22

                                                                                                              ze dne 15. 3. 2022

 

Závěrečné zkoušky 2022

 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 72 – 76 a s vyhláškou MŠMT ČR č.47/2005 Sb., § 2 a 3 o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou vydávám tyto pokyny k závěrečným zkouškám:

 

1.   Ukončení odborné přípravy a vydání příslušných dokladů

Dne 31. května 2022 vydání vysvědčení za závěrečný ročník a potřebných dokladů k závěrečným zkouškám

 

2.   Termíny konání jednotlivých závěrečných zkoušek

 

20. 6. 2022 bude zahájení praktické zkoušky z odborného výcviku v 8, 00 hodin pro obor:

78-62-C/01 Praktická škola jednoletá

 

21. 6. 2022 bude probíhat ústní závěrečná zkoušky od 8,00 hodin pro obor:

78-62-C/01 Praktická škola jednoletá

                     

3.  Organizační ukončení ZZ

Dne 21. června 2022 předání vysvědčení o ZZ   

 

4.  Jmenování zkušební komise

                     

78-62-C/01 Praktická škola jednoletá

 

Předseda ZK: Mgr. Miroslava Prchalová – zástupkyně ředitelky školy, Základní škola speciální a                Praktická škola Jihlava, Březinova 31, 586 01 Jihlava

Místopředseda ZK: Mgr. Ladislav Mareš – učitel všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů

Členové ZK: Mgr. Zuzana Medková – třídní učitelka

                      

 

 

 

                                                                                                                         Mgr. Ing. Karel Matějů

                                                                                                                                  ředitel školy

 

 

 

Přidáno 20. 6. 2022, autor: Lenka Kratochvílová