SOŠ, SOU a ZŠ Třešť pracoviště Černovice, Dobešovská 1

Motto školy:Ve škole se nejenom učíme,
ale žijeme. Učení ve škole je život.

Organizace školního roku

Termíny prázdnin

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.

Vánoční prázdniny budou zahájeny pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí         6. ledna 2020.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31.ledna 2020.

Jarní prázdniny 9.3. 2020 - 15.3.2020

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9.dubna. Pátek 10.dubna je tzv. ostatním svátkem.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1.července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1.září 2020.

 

Konzultace s třídními učiteli:

 • nejlépe od 7:45 do 7:55 nebo po ukončení vyučování
telefonická domluva na čísle telefonu 565 427 154 V.třída, PrŠ,PrŠ I
telefonická domluva na čísle telefonu 565 427 123 III., VI.třída, ŠD
telefonická domluva na čísle telefonu 565 427 117 II.třída
telefonická domluva na čísle telefonu 565 427 128 I.třída

Konzultační týdny:

 • vždy 3. týden v měsíci září, listopadu, lednu, březnu a květnu v kmenové třídě od 13:00 do 15:00 h  po předchozí domluvě

Stravování ​

 • školní výdejna jídla - informace u zástupkyně ředitele školy tel. 565 427 148 nebo u p.Hůlkové tel. 565 427 103 - taktéž odhlašování obědů - nejpozději do 7:30 příslušného dne
 • možnost dietního stravování - informace podá p.Hůlková
 • ceny:  oběd 30,- Kč
 • výdej od 11:45 do 12:30
 • přesnídávka 23,30 Kč
 • svačina  23,30 Kč

Ubytování :

 • zajišťujeme ve spolupráci s Domovem Kopretina Černovice - informace u zástupkyně ředitele školy na tel.565 427148 /777 142 768/ 

 

Omlouvání nepřítomnosti

Nepřítomnost žáků omlouvají rodiče /pracovníci Domova Kopretina/ ústně, telefonicky nebo písemně do 3 dnů. 

Nepřítomnost žáka na vyučování delší než pět pracovních dnů oznámí zákonný zástupce žáka /pracovník Domova Kopretina/ předem  zástupci ředitele školy.


Úrazy žáka

Žáci jsou pojištěni proti úrazu. Každý úraz či poranění je třeba okamžitě hlásit vyučujícímu nebo třídnímu učiteli.


Ztráty věcí

Žáci školy jsou pojištěni proti ztrátám osobních věcí v šatně a ve třídě školy.
Každou ztrátu je třeba ihned ohlásit, k žádosti o úhradu pojišťovnou je třeba přiložit pokladní blok o koupi věci.


Výchovný poradce

Mgr. Míková Ludmila

 • pro zákonné zástupce, opatrovníky po telefonické domluvě na tel.čísle 565 427 148            /777 142 768/
 • pro pracovníky kmenových oddělení Domova Kopretina na lince 148

Přidáno 4. 8. 2015, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kalendář
loader Načítám...

 

 

NAŠI SPONZOŘI

 

                                                                                 

                                                           Získali jsme certifikát supervidovaného pracoviště Snoezelen-MSE

​                                                                                         

                                                        Získali jsme certifikát "Pracoviště bazální stimulace"         

                                                                                                                

    

 

TOPlist