Organizace školního roku

Organizace školního roku 2022/2023

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.

Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny jsou stanoveny od 20. 2. do 26. 2.2023 /okres Pelhřimov/

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.  
 

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.

Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 3. září 2023.

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

 

Konzultace s třídními učiteli:

  • nejlépe od 7:45 do 7:55 nebo po ukončení vyučování
telefonická domluva na čísle telefonu 565 427 183 PrŠ, PrŠ I
telefonická domluva na čísle telefonu 565 427 123 III., VI.třída, ŠD
telefonická domluva na čísle telefonu 565 427 117 II.třída
telefonická domluva na čísle telefonu 565 427 128 I.třída

Konzultační týdny:

  • vždy 3. týden v měsíci září, listopadu, lednu, březnu a květnu v kmenové třídě od 13:00 do 15:00 h  po předchozí domluvě

Stravování ​

  • školní výdejna jídla - informace u p.Hůlkové /nebo zástupkyně ředitele školy/ tel. 565 427 148 - taktéž odhlašování obědů - nejpozději do 7:30 příslušného dne
  • možnost dietního stravování - informace podá p.Hůlková
  • ceny:  oběd 35,- Kč
  • ZMĚNA CENY OBĚDA  od 1. 3. 2023 zvýšení na 39,- Kč
  • výdej od 11:45 do 12:30

Ubytování :

  • zajišťujeme pouze pro žáky střední školy, ve spolupráci s Domovem mládeže a internátem, Mariálské náměstí 72; informace u zástupkyně ředitele školy na tel.565 427148 

Omlouvání nepřítomnosti

Nepřítomnost žáků omlouvají rodiče /zákonní zástupci/ pracovnící Domova Černovice - Lidmaň / ústně, telefonicky nebo písemně do 3 dnů. 

Nepřítomnost žáka na vyučování delší než pět pracovních dnů oznámí zákonný zástupce žáka /pracovník Domova Černovice - Lidmaň / předem  zástupci ředitele školy.


Úrazy žáka

Žáci jsou pojištěni proti úrazu. Každý úraz či poranění je třeba okamžitě hlásit vyučujícímu nebo třídnímu učiteli.


Ztráty věcí

Žáci školy jsou pojištěni proti ztrátám osobních věcí v šatně a ve třídě školy.
Každou ztrátu je třeba ihned ohlásit, k žádosti o úhradu pojišťovnou je třeba přiložit pokladní blok o koupi věci.


Výchovný poradce

Mgr. Kratochvílová Lenka

  • konzultační hodiny po telefonické domluvě na tel.čísle 565 427 148      

Přidáno 4. 8. 2015, autor: J4W Admin

loader Načítám...

 

 

NAŠI SPONZOŘI

 

 

                                                         

​