SOŠ, SOU a ZŠ Třešť pracoviště Černovice, Dobešovská 1

Motto školy:Ve škole se nejenom učíme,
ale žijeme. Učení ve škole je život.

Základní škola speciální

 Základním cílem pedagogického působení na naší škole je osvojení si základů vědomostí, dovedností a návyků v míře odpovídající schopnostem žáků, které jim co možná nejširší orientaci v okolním světě a zapojení do společenského života. Prioritou našeho snažení je výchovná složka výchovně vzdělávacího procesu.

U těžce postižených žáků usilujeme o zvyšování kvality jejich života a o co nejvyšší míru jejich samostatnosti.

 

Zaměřujeme se především na rozvíjení těchto oblastí:

Rozvoj pracovních dovedností a sebeobslužných návyků

V rámci celého výchovně vzdělávacího procesu nacvičujeme a upevňujeme u žáků prvky sebeobsluhy. Již od nejnižších ročníků rozvíjíme pracovní dovednosti, kdy žáci pracují v dřevařské dílně, terapeutické dílně (keramika, tkaní, práce s textilem, pedig, drátkování,...,na školní zahradě a ve sklenících.

Rozvoj estetického vnímání

Žáci v rámci výuky navštěvují divadelní a kulturní představení, výstavy, zúčastňují se různých soutěží; podílí se na výzdobě tříd a prostor školy.

Výchova ke zdraví

V rámci výchovně vzdělávacího procesu žáci rozvíjejí a upevňují svou fyzickou zdatnost a psychickou odolnost, chodí na vycházky, cvičí v přírodě. V rámci tělesné výchovy a rehabilitační tělesné výchovy mimo jiné chodí do rehabilitačního bazénu, využívají velkou trampolínu,  velkou a malou tělocvičnu, cvičebnu, v rámci svých možností se věnují různým sportovním aktivitám. Po vyučování se mohou zapojit do dalších aktivit v rámci školní družiny. Snažíme se o zapojení všech žáků do těchto činností – jak mobilních, tak imobilních.

V rámci výuky dbáme na zdravý způsob života – vedeme žáky ke zdravé výživě, pořádáme dny (týdny) zdravé výživy, jednotlivé třídy si sami připravují svačiny. Pitný režim zajišťujeme se spolupráci s Domovem Kopretina, žáci základní školy si, v rámci nácviku, vaří čaj sami.

Výchova k ochraně životního prostředí

Na poznávacích vycházkách žáci sledují proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích, pečují o rostliny jak ve třídě, tak na školní zahradě či ve sklenících, třídí odpad. Učí se, jak se chovat v přírodě a jak o přírodu pečovat.

Rozvoj komunikačních dovedností

Cílem snažení pedagogů je nejenom snaha o oboustrannou smysluplnou komunikaci se žáky, ale také o nácvik řešení běžných životních situací, vyjádření pocitů a potřeb žáků

Rozvoj sociálních dovedností

Spočívá především v nácviku chování v běžných situacích a nácviku adekvátních reakcí na vzniklé situace.

 

Po ukončení školy žáci získávají základy vzdělání.

 

Třídy

Třída Třídní učitel 2.pedagog / asistent pedagoga
I.třída Mgr. Kolářová Petra Kučerová Lucie - učitelka
Nováková Alena - as. pedagoga
II.třída

Mgr. et Mgr. Sekyrová  Natálie        

Makovcová Jitka - učitelka
Babčická Veronika - as. pedagoga
III.třída Bc. Krámová Eva

Hůlková Alena - učitelka, Kučerová Lucie - učitelka, Mgr. Fiala Miroslav - učitel
Kudrnáčová Jessica - as. pedagoga​

V.třída Mgr.Brůžová Jana Křížová Jaroslava - učitelka
Klimešová Renata - as. pedagoga​
VI.třída Mgr.Hůlková Jana Bc.Mašková Markéta - učitelka
Pekařová Petra DiS. - as. pedagoga
učitel          Valek Stanislav  
učitelka Mgr. Lhotová Lenka  
učitel Mgr. Fiala Miroslav  

 

 


Přidáno 3. 8. 2015, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kalendář
loader Načítám...

 

 

NAŠI SPONZOŘI

 

                                                           Získali jsme certifikát supervidovaného pracoviště Snoezelen-MSE

​                                                                                         

                                                        Získali jsme certifikát "Pracoviště bazální stimulace"         

                                                                                                                

    

 

Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.
TOPlist